Kedvezményezett neve: Dunai Úszómű Fejlesztő Kft.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-01771

A projekt címe: Polisztirollal könnyített vasbeton szerkezetű úszóművek (EPS) kísérleti fejlesztése

Vissza nem térítendő támogatás összege: 49,45 millió Forint

A támogatás mértéke: 60,24%

A projekt befejezésének várható dátuma: 2019. szeptember 30.

I. A PÁLYÁZATI PROJEKT ISMERTETÉSE

Hazánkban elsősorban az urbanizált vízparti környezetben jelentős funkcionális és területi hiány mutatkozik olyan úszóművek létesítésére, folyóparthoz, tóparthoz való stabil hozzákapcsolásra, melyek különféle rendeltetésű felépítményeket és használati lehetőségeket képesek biztosítani. Ilyenek pl. Budapesten az alsó-rakpartokhoz leköthető, „állóhajó” hatósági besorolásba kerülő – hajózási-műszaki és vizuális (városképi) értelemben egyaránt rendszer szemlélettel tervezett és gyártott, egymáshoz kapcsoltan kialakítható úszóművek, „vízi platformok”. A létesítési cél (a hasznos „teher”) sokrétű és sokféle lehet: kiszolgáló, ill. szolgáltató felépítmények, étterem, úszó kávézó, szállásférőhely, iroda, vízen „úszó” sétány, zöldfelületek, plázsok, szabadtéri pihenőhelyek stb. Ezek a funkciók a jelenlegi gyakorlatban csak részben és minden esetben valamilyen más, korábban kifejezetten hajózási funkciójú elemek átalakításával biztosíthatók csak (pl. átépített ponton, átépített hajó, átépített uszály stb.). Az ilyen módon létrejött „átépítések” a hasznos funkciót tekintve kedvezőtlen kompromisszumokat eredményeznek, rendkívül eltérő fenntartási felkészültséget, nehézségeket és jelentős költségeket kívánnak meg és többnyire riasztó képi megjelenéssel bírnak (pl. világörökségi terület Budapesten, műemléki házsorok homlokzatai stb.).

A projekt célja egy vízfelületen úszó, helyhez rögzített, polisztirollal könnyített vasbeton szerkezetű úszómű-alépítmény, mely könnyűszerkezetes felépítmény(-ek), zöldfelületek, burkolt sétaterek fogadására alkalmas. Az így létrejövő úszómű szabadtéri vagy zárt terű rendezvények megtartására, kereskedelmi vagy lakó funkció befogadására alkalmas. Az egymáshoz kapcsolt úszóművek hasznos területe a vízszintes értelemben vett méretek a néhány métertől több száz méterig, négyzetméterig is terjedhet a parti és meder adottságok, áramlási viszonyok figyelembe vételével. Merülésük célszerűen a vízszinthez képest 1m-nél kisebb, ami következtében nincs szükség költséges mederkotrásra és a meder fenntartási munkáira. A felépítménye egy vagy többszintes lehet, az alépítményben emberi tartózkodásra alkalmas tér nem létesül. Az alépítményben megoldható a közművezetékek elhelyezése, parti infrastruktúra csatlakozások és hiányos parti közmű állapot esetén a szennyvíz átmeneti (zárt) tárolása, illetve korlátozott mértékben tárolási funkció is. Az úszóművek alapvetően helyhez kötöttek, azonban a vízen úszó jellegük miatt – a mederhez, ill. a parthoz rögzítés más helyen történő megoldása esetén – mégis áthelyezhetőek. Kikötésük a parthoz támdorong-köteles megoldással történik. A partról az úszóműre elsősorban könnyűszerkezetes hídon, másodsorban a víz felől kishajóval kikötve lehet eljutni.

II. A PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS EREDMÉNYÉNEK ISMERTETÉSE

A projekt megvalósítása elméleti fejlesztési feladatokból, valamint a prototípus fizikai megvalósításából és teszteléséből állt.
Az elméleti fejlesztés során sor került az optimális betonanyag megválasztását segítő anyagfejlesztési kísérletek elvégzésére, laboratóriumban végzett vizsgálatokkal és mérésekkel alátámasztva.

 

Az anyagtechnológiai vizsgálatok elsődleges és teljesített célja az volt, hogy a keverési kísérletek befejeztével 2-3 olyan beton recept legyen megadható, melyek alkalmasak a tervezett úszómű megépítéséhez.
Az anyagtechnológiai kutatás eredményeivel összhangban sor került a modulok és a modulokból összekapcsolt prototípus konstrukciós kialakításának megtervezésére.
A prototípus fizikai megvalósításának szakaszában elkészültek a prototípus kiviteli tervei, valamint üzemben legyártásra került mintegy 90 m2 összfelületű, 6 db expandált polisztirol habbal könnyített, szálerősített beton anyagú, felépítmény nélküli modul ponton egységből összeépített prototípus.
A szabályos téglatest alakú modulegység főmérete 6,00 m (H) x 2,40 m (SZ) x 1,00 m (M), tömege kb. 5-6 t, ennek megfelelően a tervezett üres merülése kb. 0,39 m.

 

Ezt követte a prototípus vízi tesztelésének megtervezése, a tesztelési helyszín kiválasztásával és engedélyeztetésével. A vízretételre, a modulok összekapcsolására, illetve a kísérleti tesztelés végrehajtására a Tisza-tavon, az Abádi kishajókikötő területén került sor.
A kísérlet keretében megtörtént a megfelelő terhelési esetek és igénybevételek létrehozása és vizsgálata, így többek közt meghatározásra került a vízrebocsátott pontonok közepes merülése, dőlése és trimmhelyzete a négy sarok szabadoldal mérésével, valamint az egyik pontonon klasszikus döntéspróbája is elvégzésre került, a súlyponti magasság megállapítása érdekében.

 

 

A kísérlet következő lépése a szerelhetőség vizsgálata volt, melynek során a 6 db ponton egyedi gyártású rugalmas kapcsolóelemek felhasználásával 3x2-es alakzatba összecsatolásra került.
A kísérleti vizsgálatok harmadik részeként az összecsatolt ponton rendszer dinamikus viselkedésének szubjektív értékelésére is sor került (komfort érzetet vizsgálata a fedélzeten való tartózkodás és séta során, kapcsolati elemek zajosságának vizsgálata hullámos vízen, illetve a kishajó kikötésére való alkalmasság vizsgálata).
A kísérlet a megfigyelések és mérések eredményeinek dokumentálásával zárult.

A fentiekben ismertetett fejlesztés eredményeként létrejött termék modulrendszerű, expandált polisztirol habbal könnyített, szálerősített beton anyagú úszómű rendszer, mely optimálisan állóvízi körülmények között alkalmazható.
A bővíthető, szét- és átszerelhető moduláris rendszer modulonkénti teherbírása kb. 2500 kg, így többek közt kisebb, könnyűszerkezetes felépítmény(ek), zöldfelületek, burkolt sétaterek fogadására alkalmas, mindemellett alkalmas kishajók kikötésére, fogadására. Az egymáshoz kapcsolt úszó modulok hasznos alapterülete akár a néhány száz négyzetméterig is terjedhet a tervezett funkció, a parti és meder adottságok, áramlási viszonyok függvényében.
Az úszómű kikötése támdorongos, köteles vagy horgonyzott megoldással történik, a parti- és mederadottságok függvényében. A partról az úszómű elsősorban az adott telepítési környezethez tervezett könnyűszerkezetes hídon (vagy mólón) keresztül, másodsorban a víz felől kishajó mellékötésével közelíthető meg.
A kifejlesztett rendszer előnye, hogy a modulok rendkívül kis merülése – amely a vízszinthez képest 1m-nél kisebb – lehetővé teszi kisvízi adottságok melletti alkalmazását, így telepítése során nincs szükség költséges mederkotrásra és a meder fenntartási munkák elvégzésére.
A bemutatott úszómű rendszer kis karbantartási igénnyel rendelkezik, összességében költséghatékonyan, egyszerűen és gazdaságosan telepíthető és fenntartható szerkezet.

Dunai Úszómű Fejlesztő Kft.
2019-10-01

All rights reserved 2019 | Floatingcity