Kedvezményezett neve: Dunai Úszómű Fejlesztő Kft.

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-01771

A projekt címe: Polisztirollal könnyített vasbeton szerkezetű úszóművek (EPS) kísérleti fejlesztése

Vissza nem térítendő támogatás összege: 49,45 millió Forint

A támogatás mértéke: 60,24%

A projekt befejezésének várható dátuma: 2019. március 31.

A projekt szakmai tartalma:

Hazánkban elsősorban az urbanizált vízparti környezetben jelentős funkcionális és területi hiány mutatkozik olyan úszóművek létesítésére, folyóparthoz, tóparthoz való stabil hozzákapcsolásra, melyek különféle rendeltetésű felépítményeket és használati lehetőségeket képesek biztosítani. Ilyenek pl. Budapesten az alsó-rakpartokhoz leköthető, „állóhajó” hatósági besorolásba kerülő – hajózási-műszaki és vizuális (városképi) értelemben egyaránt rendszer szemlélettel tervezett és gyártott, egymáshoz kapcsoltan kialakítható úszóművek, „vízi platformok”. A létesítési cél (a hasznos „teher”) sokrétű és sokféle lehet: kiszolgáló, ill. szolgáltató felépítmények, étterem, úszó kávézó, szállásférőhely, iroda, vízen „úszó” sétány, zöldfelületek, plázsok, szabadtéri pihenőhelyek stb. Ezek a funkciók a jelenlegi gyakorlatban csak részben és minden esetben valamilyen más, korábban kifejezetten hajózási funkciójú elemek átalakításával biztosíthatók csak (pl. átépített ponton, átépített hajó, átépített uszály stb.). Az ilyen módon létrejött „átépítések” a hasznos funkciót tekintve kedvezőtlen kompromisszumokat eredményeznek, rendkívül eltérő fenntartási felkészültséget, nehézségeket és jelentős költségeket kívánnak meg és többnyire riasztó képi megjelenéssel bírnak (pl. világörökségi terület Budapesten, műemléki házsorok homlokzatai stb.).

A projekt célja egy vízfelületen úszó, helyhez rögzített, polisztirollal könnyített vasbeton szerkezetű úszómű-alépítmény, mely könnyűszerkezetes felépítmény(-ek), zöldfelületek, burkolt sétaterek fogadására alkalmas. Az így létrejövő úszómű szabadtéri vagy zárt terű rendezvények megtartására, kereskedelmi vagy lakó funkció befogadására alkalmas. Az egymáshoz kapcsolt úszóművek hasznos területe a vízszintes értelemben vett méretek a néhány métertől több száz méterig, négyzetméterig is terjedhet a parti és meder adottságok, áramlási viszonyok figyelembe vételével. Merülésük célszerűen a vízszinthez képest 1m-nél kisebb, ami következtében nincs szükség költséges mederkotrásra és a meder fenntartási munkáira. A felépítménye egy vagy többszintes lehet, az alépítményben emberi tartózkodásra alkalmas tér nem létesül. Az alépítményben megoldható a közművezetékek elhelyezése, parti infrastruktúra csatlakozások és hiányos parti közmű állapot esetén a szennyvíz átmeneti (zárt) tárolása, illetve korlátozott mértékben tárolási funkció is. Az úszóművek alapvetően helyhez kötöttek, azonban a vízen úszó jellegük miatt – a mederhez, ill. a parthoz rögzítés más helyen történő megoldása esetén – mégis áthelyezhetőek. Kikötésük a parthoz támdorong-köteles megoldással történik. A partról az úszóműre elsősorban könnyűszerkezetes hídon, másodsorban a víz felől kishajóval kikötve lehet eljutni.

All rights reserved 2018 | Floatingcity